زمان مراسم ترحیم دکتر صادق طباطبایی

شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰:۵۱:۰
زمان مراسم ترحیم دکتر صادق طباطبایی

مجلس ترحیم دکتر صادق طباطبایی روز جمعه از ساعت 4 الی 6 بعد ازظهر در حسینیه شماره دو جماران برگزار می گردد


مجلس ترحیم دکتر صادق طباطبایی روز جمعه از ساعت 4 الی 6 بعد ازظهر در حسینیه شماره دو جماران برگزار می گردد

نظرات

ثبت نظر